Veterinärmedicinsk konsultverksamhet

Konsultation

Ole Frykman har inte längre någon planerad klinisk verksamhet. Handledning av specialister inom ortopedi och kirurgi och utbildning sker fortfarande efter överenskommelse.

Digital rådgivning och utvärdering av röntgenbilder, CT undersökningar eller bedömning av fotografier på kliniska fall har ökat kraftigt. Den tekniska utvecklingen har gjort detta möjligt och effektivt.
Jag kan, förutom avläsning enligt ovan, erbjuda en klinisk utvärdering, förslag på lämpliga åtgärder, såväl kirurgiska som konservativa, samt i många fall en prognostisk bedömning.

Du som är veterinär kan få hjälp med konsultation enligt ovan. Kontakta oss för mer information på info@herrgardskliniken.se