Utbildningar

Föreläsning Ole Frykman

Endags- eller flerdagarskurser inom mitt veterinära område arrangeras regelbundet i egen regi eller tillsammans med annan kursgivare. Kurserna hålls över hela landet, eller utomlands, och utannonseras här på denna hemsida eller i respektive kursarrangörs katalog.

Enstaka föreläsningar på dagtid eller kvällstid kan utformas enligt ert önskemål.

Inom ramen för VetOrtho skapar vi kurser och utbildningar för veterinärer och övrig djurhälsopersonal. VetOrtho är en samarbetsorganisation bestående av fem veterinärer, alla med specialistkompetens inom kirurgi och ortopedi. Se vidare om VetOrtho och vårt kursutbud på www.vetortho.se

Målgruppen för ovanstående kurser och föreläsningar kan vara veterinärer, djursjukvårdare eller djurägare.
Beställare är i nuläget såväl djursjukhus och kliniker som hund- och kattorganisationer eller klubbar. Även läkemedelsföretag och utrustningsföretag använder sig av föreläsningsmöjligheten i utbildningssyfte.

För vidare information och bokning av kurser eller föreläsningar kontakta oss på info@herrgardskliniken.se

Föreläsning och utbildningar Malin Kyllesjö

Föreläsningar och utbildningar kan arrangeras efter önskemål.

  • Mentalkunskap- hundens egenskaper
  • Hundens känslor
  • Mentalitet- Jakt
  • Skogsbrandhund
  • Inlärning
  • Markeringsträning
  • Sök
  • Apport
  • Instruktörsutbildning

Rasklubbar, lokala hundklubbar, uppfödare, veterinärer och djursjukhus, hundgymnasiet, mässor och Hundmassörer har tidigare anlitat mig.

Planerade kurser hittar du under Aktuella utbildningar och föreläsningar Malin Kyllesjö

Kontakta info@herrgardskliniken.se