Se klippet från TV4 på Ripa, Sveriges första Certifierade Skogsbrandhund